TOP 5

June 1, 2020

Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը倒霉的帕诺斯 թարգմանվել է չինարեն

翻  译:阿丽米奈 (Armine)姚甜田(Yao Tiantian) 朗读、校对:邵伊琪(Shao […]
May 25, 2020

Թումանյանի “Կացին ախպերը”斧头哥儿 թարգմանվել է չինարեն

翻 译:阿丽米奈 (Armine)姚甜田(Yao Tiantian) 朗读者、校对:王琪(Wang […]
May 18, 2020

Թումանյանի “Ոսկու կարասը 一罐金子” հեքիաթը թարգմանվել է չինարեն

翻  译:阿丽米奈 (Armine)姚甜田(Yao Tiantian) 朗读者、校对:施盼盼(Shi […]
May 18, 2020

Չինացի ուսուցիչները ՉԺՀ դեսպանությունից ստացել են անհրաժեշտ պարագաներ

ԵՐԵՎԱՆ,ՄԱՅԻՍ 18,ՉԻՆԱՍՏԱՆՆ ԱՅՍՕՐ: Հայաստանում Չինաստանի […]
May 10, 2020

Թումանյանի “Սուտասանը” հեքիաթը թարգմանվել է չինարեն/աուդիո/

Թարգմանիչ Արմինե Հարությունյան Խմբագիր  王婵娟 /Wang […]
 
 

NEWS & ARTICLES

June 1, 2020

Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը倒霉的帕诺斯 թարգմանվել է չինարեն

翻  译:阿丽米奈 (Armine)姚甜田(Yao Tiantian) 朗读、校对:邵伊琪(Shao […]
May 25, 2020

Թումանյանի “Կացին ախպերը”斧头哥儿 թարգմանվել է չինարեն

翻 译:阿丽米奈 (Armine)姚甜田(Yao Tiantian) 朗读者、校对:王琪(Wang […]
May 18, 2020

Թումանյանի “Ոսկու կարասը 一罐金子” հեքիաթը թարգմանվել է չինարեն

翻  译:阿丽米奈 (Armine)姚甜田(Yao Tiantian) 朗读者、校对:施盼盼(Shi […]