TOP 5

July 8, 2021

Ցաո Չոնը կշռում է փղին/曹冲称象

策 划:王婵娟(Wang Chanjuan) 选 编:郑晓羽(Zheng […]
June 25, 2021

Մենծիի մոր երեք տեղափոխությունները/孟母三迁

策 划:王婵娟(Wang Chanjuan) 选 编:郑晓羽(Zheng […]
June 15, 2021

Կոն Ռոնը կիսվում է տանձերով/孔融让梨

策 划:王婵娟(Wang Chanjuan) 选 编:郑晓羽(Zheng […]
June 9, 2021

“Չինարենի կամուրջ” չինարեն լեզվի մրցույթը ընթանում է Հայաստանում

Այս պահին zoom հարթակում անց […]
May 31, 2021

Յուեի մոր դաջվածքը/岳母刺字

策 划:王婵娟(Wang Chanjuan) 选 编:郑晓羽(Zheng […]
 
 

NEWS & ARTICLES

July 8, 2021

Ցաո Չոնը կշռում է փղին/曹冲称象

策 划:王婵娟(Wang Chanjuan) 选 编:郑晓羽(Zheng […]
June 25, 2021

Մենծիի մոր երեք տեղափոխությունները/孟母三迁

策 划:王婵娟(Wang Chanjuan) 选 编:郑晓羽(Zheng […]
June 15, 2021

Կոն Ռոնը կիսվում է տանձերով/孔融让梨

策 划:王婵娟(Wang Chanjuan) 选 编:郑晓羽(Zheng […]