Փանկուն բաժանում է երկինքը և երկիրը
February 24, 2021
Հարցվածների 42%-ը վստահում է Չինաստանին
March 9, 2021

Քուաֆուն հետապնդում է Արևին/夸父逐日

选 编:郑晓羽(Zheng Xiaoyu)
翻 译:阿丽米奈(Armine)
审 校:宿桂兰(Su Guilan)
朗 读、制 作:戈尔•萨尔格相(Gor Sargsyan)

Վաղուց, շատ վաղուց Քուաֆու անունով մի մարդ էր ապրում։ Մի օր նա որոշում է հետապնդել Արևին և վազելով հասնում է այնտեղ, ուր Արևը մայր է մտնում։ Երկար վազելուց ու շոգից Քուաֆուն անչափ ծարավում է և ցանկանում է ջուր խմել։ Գնում է՝ Խուան Խը և Վեյ Խը գետերից ջուր խմելու, սակայն այս գետերի ջրերը չեն հագեցնում նրա ծարավը։ Քուաֆուն որոշում է գնալ Հյուսիսի Մեծ Լիճը՝ ջուր խմելու, սակայն ճանապարհին, դեռ չհասած Մեծ Լճին, նա ծարավից մահանում է, իսկ նրա ձեռնափայտը ընկնում է գետնին և ձևափոխվելով դառնում դեղձենիների պուրակ։

夸父逐日

很久很久以前,有一个叫夸父的人,他和太阳赛跑,跑到了太阳落山的地方。他很渴,就想喝水。他到黄河和渭河那里喝水,黄河和渭河的水不够他喝,他就想去北边的大湖里喝水,可是还没到大湖,他就在路上渴死了。被他丢在地上的拐杖,变成了一片桃树林。

附:故事出处和原文

《山海经·海外北经》:夸父与日逐走,入日。渴,欲得饮。饮于河、渭,河、渭不足,北饮大泽,未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。