February 26, 2019

Չինական թեյը արտահանվում է Ուզբեկստան

ԵՐԵՎԱՆ, ՓԵՏԵՐՎԱՐ 26, ՉԻՆԱՍՏԱՆՆ ԱՅՍՕՐ:  […]
February 26, 2019

Չինական քաղցրավենիքների TOP-5

ԵՐԵՎԱՆ, ՓԵՏԵՐՎԱՐ 26, ՉԻՆԱՍՏԱՆՆ ԱՅՍՕՐ:  […]
February 26, 2019

Միջազգային կինոփառատոն Չինաստանում

ԵՐԵՎԱՆ, ՓԵՏԵՐՎԱՐ 26, ՉԻՆԱՍՏԱՆՆ ԱՅՍՕՐ: […]
February 25, 2019

City Football Group-ը չինական ակումբ է ձեռք բերել

ԵՐԵՎԱՆ, ՓԵՏԵՐՎԱՐ 25, ՉԻՆԱՍՏԱՆՆ ԱՅՍՕՐ: […]